سه شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
  • PIANC-Iran Secretariat

  • PIANC COPEDEC 2020 - Kish Island , Iran

  • 6th PIANC Biennial Technical Visit - Sydney , Australia

  • Iran as the host of PIANC-COPEDEC X 2020

  • 2nd Asian YPCom Seminar, Manila, Phillippines

  • YP-Com meeting during ICOPMAS 2016

  • PIANC Iran booth at ICOPMAS 2016

Loading

انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی (PIANC)

   PIANC یک انجمن جهانی تخصصی غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد که به عنوان قدیمی ترین انجمن دریایی با هدف ارتقاء دانش علمی و فنی در زمینه زیر ساختارهای حمل و نقل دریایی در سال 1885 در کشور بلژیک تأسیس گردیده است.

  پس از حضور دبیر کل انجمن PIANC در دوره های هشتم و نهم همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی(ICOPMAS 2008, 2010)  و با توجه به سطح بالای علمی و اجرایی همایش دبیرخانه دایمی همایش بین المللی دوسالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی از سال 2010 بعنوان عضو واجد شرایط انتخاب و بطور رسمی شروع به کار نموده است.

 

 

آخرین اخبار Pianc

۲۴ مرداد ۱۳۹۶
جایزه برترین طراحی اسکله تفریحی 2018    (PIANC Marina Excellence Design Jack Nichol Award)
جایزه جک نیکول هر سال به برترین طراحی اسکله تفریحی ارائه شده اعضای انجمن پیانک اهدا می گردد.
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
انتشار گزارش شماره 154 کمیسیون ناوبری رودخانه ای با موضوع: "طراحی و عملیات دریچه های ورودی رودخانه "
کارگروه شماره 154 انجمن پیانک گزارش تخصصی جدید این انجمن را با عنوان "طراحی و عملیات دریچه های ورودی رودخانه " منتشر نمود.
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
انتشار بخش چهارم گزارش شماره 149 کمیسیون ناوبری تفریحی  با موضوع: "دستورالعمل های طراحی اسکله های تفریحی "
کارگروه شماره 149 انجمن پیانک، بخش چهارم گزارش تخصصی را با عنوان " دستورالعمل های طراحی اسکله های تفریحی " منتشر نمود.