شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

اخبار

کارگروه شماره 173 "پل های متحرک و دروازه های رولی - طراحی،‌ نگهداری و کنترل،‌ آموخته های تجربی"

کارگروه 173 کمیسیون آبهای داخلی پیانک،‌In Com ، تحت عنوان "پل های متحرک و دروازه‌های رولی - طراحی،‌ نگهداری و کنترل، ‌آموخته های تجربی" آغاز به کار نمود. خواهشمند است در صورت تمایل به معرفی متخصصین برای شرکت در این کمیسیون، مشخصات، ایمیل و رزومه ایشان را تا تاریخ 1 سپتامبر 2013 به دبیرخانه پیانک ارسال نمایید.

همچنین متخصص دیگری نیز می تواند از هر سازمان/ کشور در فعالتهای کارگروه شرکت نماید.

لازم به ذکر است که اعضای کارگروه یا باید عضو پیانک بوده، در یک سازمان عضو یا سازمان خواهر (همکار) مشغول به کار باشند و یا عضو مدعو باشند.

همچنین طبق قوانین پیانک کلیه هزینه های شرکت در فعالیت های کارگروهها به عهده سازمانها/کشورهای عضو می باشد.

 

 

 

پیشینه

پل های متحرک و دروازه های رولی در سراسر دنیا دیده می شوند. انواع مختلف پل ها و دروازه ها با ویژگی های منحصر بفرد جهت ساختارهای ناوبری مورد استفاده قرار گرفته اند. سیستم های مکانیکی و الکترونیکی مختلفی نیز برای راه اندازی این پل ها و دروازه ها بکار گرفته شده است. دو روش شاخص در این مورد عبارتند از سیلندرهای هیدرولیک و ماشین‌آلات دنده ای هیدرولیک.بعضی ملاحظات در طراحی برای انتخاب ماشین‌آلات شامل نوع پل، طرح اولیه پل های رولی، شرایط بارگیری،‌شرایط سایت، نگهداری، عملکرد و ترجیح اپراتور می باشد.

تعدادی دستورالعمل طراحی مکانیکی/ الکترونیکی و راهنما برای ماشین‌آلات پل‌ها و بندها موجود است. در هر حال،‌ اطلاعات جامع کافی در رابطه با آموخته های این مورد از راه اندازی نمونه های واقعی در دسترس نیست. مشکلات ناشی از سیستم های مکانیکی/ الکترونیکی به سرعت به واسطه نزدیکی برنامه ریزی نشده و زمان استراحت دستگاهها  ظهور می‌کنند. کسب اطلاعات جامع از پل‌های ناوبری و دروازه‌های رولی به تسهیل طراحی ساختارهای جدید یا نوسازی آنها و ردیابی مشکلات موجود و موارد نگهداری،‌ بر اساس یافته ها، پیشنهادات و گزارش کارگروه 138 "آموخته های مکانیکی و الکترونیکی حاصل از ساختارهای ناوبری" کمک می کند .    

 

اهداف کارگروه

هدف، راه اندازی کارگروهی است از مهندسین مکانیک، الکترونیک و سازه جهت جمع‌بندی آموخته‌ها از پلهای ناوبری و دروازه های رولی و سیستم های اجرایی آنها جهت  ارائه پیشنهادات جهت طراحی‌های آینده.

 

محصول نهایی

هدف تهیه یک گزارش جامع از راهکارهای طراحی، آموخته های اکتسابی و پیشنهاداتی است که بتوانند در آینده در طراحی ماشین‌آلات پل ها و دروازه های رولی و ساختارها بکار گرفته شوند. کارگروه بر اساس انتخاب سیستم‌های مورد استفاده در آینده برای ساختارهای ناوبری راهکارهایی پیشنهاد خواهد کرد.

 

موارد مورد بررسی

در گزارش از مطالعات موردی جهت تجمیع دروس آموخته‌شده در زمینه ماشین‌آلات هیدرولیک، الکترو- مکانیک، سیستم‌های کنترل الکتریکی، عناصر، طراحی و تشخیص بهترین روش برای ارتقای کارایی،‌ اعتبار و بنابراین دسترسی  استفاده خواهد شد. بعضی موارد که قابلیت بررسی دارند عبارتند از :

·         ردیابی مشکل- که این کار برای پرسنل پل و بند مشکل می باشد.

·         اجزای خارجی نصب‌شده- در معرض آفتاب ،‌آب، سیل، شرایط محیطی و تاریخی

·         عناصر سفارشی و سایر اجزا با با دوره طراحی بلندمدت جهت سرویس و تحویل

·          احتمال آسیب جدی به اتصالات ماشین‌آلات پل‌ها و دروازه ها

·         نگهداری فشرده

·         سیستم‌های مختلف کنترل

این کارگروه  تمامی موارد نگرانی و اولویت ها را مرور  می کند تا مختصری از موارد بحرانی برای اپراتورهای ناوبری و مهندسین را تهبه کند و به همین ترتیب گزارش خود را بسط دهد.

پیشینه مطلوب یا تجربه اعضای کارگروه

پیشینه یا تجربه اعضای کارگروه ممکن است شامل موارد ذیل باشند:

·         مهندسین طراحی مکانیک/ الکترونیک

·         مهندسین طراحی و سازه های  مکانیکی

·         اپراتورهای بند

·         نمایندگان صنعت پشتیبانی

 

ارتباط با کشورهای در حال گذر

آموخته‌های حاصل از پل‌های متحرک و دروازه‌های رولی در سازه‌های ناوبری و پیشنهادات طراحی سازه‌های آتی نوین،  مرتبط با تمامی کشورها از جمله کشورهای در حال گذر هستند.

۸ تیر ۱۳۹۲ ۰۸:۴۹
تعداد بازدید : ۶۲۴