پنج شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۸

کمیسیون ناوبری دریایی (MarCom)

رییس کمیسیون :   Mr. Francisco Esteban Lefler (Spain)

 

 

- فعالیت در زمینه بنادر و راههای دریایی و مشکلات مربوطه

- همکاری با سازمانهای IMO، IAPH، WODA و غیره

 

کارگروه های کمیسیون دریایی :

کارگروه ۱۹۴: چارچوب به کار گیری پیمانکاران جدید در پروژه های زیرساختی- مراحل اولیه

کارگروه ۱۹۳: حساسیت سنجی سیستم حمل و نقل آبراهه های داخلی و دریایی- مراحل اولیه

کارگروه ۱۸۷: محافظت از خطوط لوله و کابل های زیر آب در محیط های ناوبری

کارگروه ۱۸۶: پهلوگیری کشتی های بزرگ در کنار دیوارهای حائل

 کارگروه ۱۸۵: برنامه ریزی و انتخاب سایت مناسب برای بنادر جدید و ترمینال های دریایی تخصصی در سایت های سبز- راهنمای فنی

کارگروه ۱۸۴: ضوابط طراحی ترمینال های دریایی کالای فله خشک

کارگروه ۱۸۲: عکسبردای آکوستیک زیر آب برای زیرساخت های حمل و نقل آبی

کارگروه ۱۷۲: طراحی ترمینال های LNG‌ کوچک و متوسط شامل تجهیزات نفتکش

کارگروه ۱۷۱: شبیه سازی سیستم انتقال بار کشتی متعلق به طراحی بنادر و کانال ها

کارگروه ۱۶۷: طراحی ترمینال های کشتی ها RoPax و RoRo

کارگروه ۱۶۵: طراحی و نگهداری روسازی ترمینال های کانتینری

کارگروه ۱۶۴: ارتقاء ترمینال های بنادر با افزایش عمق لایروبی

کارگروه ۱۶۲: توصیه هایی برای افزایش دوام و عمربهره برداری زیرساخت های بتنی دریایی

کارگروه ۱۶۱: برهم کنش مزرعه های بادی دور از ساحل و ناوبری دریایی

کارگروه ۱۶۰: مروری بر کدهای طراحی و دستورالعمل های سازه های بنادر

کارگروه ۱۵۹: انرژی های تجدید پذیر برای بنادر دریایی

کارگروه ۱۵۳: توصیه هایی برای طراحی ترمینال های نفتی دریایی

کارگروه ۱۵۲: دستورالعمل هایی برای ترمینال های کشتی های تفریحی

 کارگروه ۱۴۷: دستورالعمل هایی باری تسهیل و یکپارچه سازی ناوبری تفریحی، ماهیگیری و تبلیغاتی

کارگروه ۱۴۶: ترمینال های شناور انتقال کالا از کشتی برای فله خشک

کارگروه ۱۴۵: سرعت پهلوگیری و طراحی فندرها

کارگروه ۴۷: ضوابط انتخاب نوع موجشکن و سطوح ریسک خرابی بهینه