یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

اخبار

مجله الکترونیکی Sailing Aheadانجمن منتشر شد

مجله الکترونیکی Sailing Aheadشامل گزارش هایی از فعالیتهای بین المللی و ملی کشورهای عضو و اخباری از بخش های ملی و کمیسیون ها است.
مجله الکترونیکی Sailing Aheadشامل گزارش هایی از فعالیتهای بین المللی و ملی کشورهای عضو و اخباری از بخش های ملی و کمیسیون ها است؛ در جهت بروز رسانی اطلاعات اعضای انجمن و بهبود تصمیمات داخلی، فعالیتها، مدیریت و نشریات انجمن، کارگروهها، متخصصین جوان، گروههای بین المللی و سایر اعضا که به صورت رایگان در دسترس تمامی علاقمندان می باشد. آخرین نسخه این نشریه، که مربوط به ماه دسامبر می باشد، در آدرس ذیل جهت اعضا قابل دسترسی می باشد:
http://www.pianc.org/sailingahead.php
۱۲ دی ۱۳۹۱ ۰۹:۵۵
تعداد بازدید : ۱۶۰