شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

اخبار

برگزاری جلسه متخصصین جوان کشور ( مهر 96 )

برگزاری جلسه متخصصین جوان کشور ( مهر 96 )
اولین جلسه اعضای متخصصین جوان کشور در سال 96 با حضور نمایندگان کشور در کمیسیون متخصصین جوان، اعضای دبیرخانه بخش ملی پیانک ایران و سایر اعضای متخصصین جوان در تاریخ 96/7/19 در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای مهندس سهرابی نماینده کشور در کمیسیون متخصصین جوان، ضمن خیر مقدم به حاضران در جلسه توضیحاتی در خصوص اهمیت فعالیت های کمیسیون متخصصین جوان در انجمن ارائه نموده و زمانی کوتاه به معارفه اختصاص داده شد.

سپس آقای مهندس شفیعی فر به عنوان نماینده دوم کشور در کمیسیون متخصصین جوان، توضیحاتی پیرامون اهداف، فعالیت ها و کمیسیون های انجمن ارائه نمودند. در بخش دوم پس از تاکید بر تاثیر فعالیت های متخصصین جوان در موفقیت هر بخش ملی، اهم فعالیت ها، اهداف و برنامه ها و جوایز پیش بینی شده در انجمن برای متخصصین جوان ارائه گردید.

در ادامه آقای مهندس شفیعی فر در راستای آشنایی اعضا با پروژه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در کشور استرالیا، و جهت ایجاد انگیزه و ترغیب آنان به مشارکت پویا در  فعالیت های انجمن، گزارشی مفصل از ششمین دوره بازدید تخصصی متخصصین جوان در کشور استرالیا ارائه نمودند.

پس از ارائه این گزارش، کلیه اعضا انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص فعالیت های بخش ملی پیانک ایران ارائه نمودند. شاخص ترین خواسته های مطرح شده اعضا، برگزاری جلسات منظم، بازدید های تخصصی داخلی و کارگاه آموزشی، افزایش حمایت های معنوی و ارائه تسهیلات توسط بخش ملی بود.  

در پایان مقرر گردید هر یک از اعضای متخصصین جوان، در خصوص اطلاع رسانی پیرامون انجمن پیانک و بخش ملی ایران در دانشگاه های محل تحصیل خود، اقدام نمایند. ضمنا پیشنهادات ارائه شده مرتبط با برگزاری بازدید تخصصی از بنادر کشور با همکاری شرکت هندسه پارس در دستور کار قرار داده شد.

با توجه به استقبال حاضرین از برگزاری این جلسه مقرر گردید جلسات متخصصین جوان در هفته پایانی هر فصل از سال برگزار گردد. 

۲۵ مهر ۱۳۹۶ ۰۸:۵۱
تعداد بازدید : ۵۷۵