انتشار گزارش شماره 176 کمیسیون محیط زیست

انتشار گزارش شماره 176 کمیسیون محیط زیست
کارگروه شماره 176 انجمن پیانک، گزارش تخصصی جدید این انجمن را با عنوان " راهنمای کار با طبیعت در پروژه های زیربنایی ناوبری" منتشر نمود.

کارگروه تخصصی شماره 176 پیانک به تهیه راهنما جهت افزایش آگاهی از اکوسیستم های طبیعی، ترغیب جامعه زیرساخت ناوبری جهت درنظر گرفتن طراحی سیستم های طبیعی و ترویج پذیرش گسترده رویکرد کار با طبیعت (WwN) با فراهم نمودن مجموعه ای از مطالعات موردی به منظور نشان دادن چگونگی کاربرد WwN در پروژه های زیرساخت ناوبری و شناسایی ابزارها، مراحل و شیوه های مرتبط پرداخته است.

کار با طبیعت (WwN)، چارچوبی را جهت طراحی زیر ساخت های جدید و یا بازسازی زیر ساخت های موجود به طوری که با فرایند های طبیعی کار کند را پیشنهاد می دهد. این رویکرد به منظور افزایش زیست پذیری و پایداری اکوسیستم و به حداقل رساندن اثرات منفی دخالت انسان در محیط زیست به کار می رود.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی انجمن مراجعه نمایند.

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۲۱
تعداد بازدید : ۲۳۱