امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و اجرایی بین بخش ملی پیانک ایران و انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران

امضای تفاهم نامه همکاری های علمی و اجرایی بین بخش ملی پیانک ایران و انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران
به منظور گسترش زمینه های همکاری های علمی واجرایی، تفاهم نامه همکاری بین بخش ملی پیانک ایران و انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران منعقد شد.

 

 در راستای تبادل تجربیات و افزایش همکاری های علمی و اجرایی، تفاهم نامه دو جانبه ای بین بخش ملی پیانک ایران و انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران با هدف ارتقای کیفی تحقیقات علمی و ایجاد بسترهای لازم در جهت بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و در نهایت ارتقای دانش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی کشور امضا گردید.

۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۱۰
تعداد بازدید : ۲۹۶