گروه متخصصین جوان پیانک ایران، نامزد دریافت جایزه برترین گروه متخصصین جوان سال 2018 پیانک

گروه متخصصین جوان پیانک ایران، نامزد دریافت جایزه برترین گروه متخصصین جوان  سال 2018 پیانک
گروه متخصصین جوان پیانک ایران در بین 10 گروه برتر متخصصین جوان سال 2018 پیانک قرار گرفت

ایده اهداء جایزه برترین گروه متخصصین جوان در مجمع عمومی سالیانه 2017 (AGA2017)  در استرالیا تصویب گردید و از آن پس کمیسیون متخصصین جوان (YPCom) با همکاری کمیسیون اجرایی (EXCom) فرآیند انتخاب فعالترین گروه متخصصین جوان را در بین کشورهای عضو آغاز نمود که پس از انجام بررسی های لازم، گروه متخصصین جوان پیانک ایران بعنوان یکی از 10 نامزد دریافت جایزه برترین گروه متخصصین جوان در سال 2018 اعلام گردید.

این جایزه برای اولین بار طی مراسمAGA 2019  ژاپن وBTV  (بازدید تخصصی دوسالانه متخصصین جوان) در سنگاپور به برترین گروه متخصصین جوان سال 2018 اهدا خواهد شد.

تعداد بازدید : ۸۷۲