کمیسیون متخصصین جوان (YP-Com)

YPCOm

 

ایجاد یک شبکه جهانی متشکل از متخصصین جوان با هدف اشتراک گذاری دانش و تسهیل ارتباطات با متخصصین و کارشناسان دنیا

 

 

 

·         ایجاد ارتباط و عضوگیری متخصصین جوان در کشورهای عضو

·         هماهنگی و برگزاری بازدیدهای دوسالانه متخصصین جوان

·         برنامه ریزی جهت ارائه دستاوردهای متخصصین جوان در کنفرانس ها

·         برنامه ریزی جهت همکاری متخصصین جوان در کشورهای همسایه و بازدیدهای منطقه ای

·         جایزه ویژه De Paepe-Willems  برای متخصصین جوان

 

 

YPCom1

رئیس کمیسیون

Andrew Thomas 

 

YPCom2

نایب رئیس کمیسیون

Eslie Vrolijk 

 

YPCom3

نایب رئیس منطقه ای در آسیا و اقیانوسیه

Tom Shand 

 

 


تعداد بازدید : ۲,۷۳۸