کمیسیون همکاری (CoCom)

 

CoCom

 

فعالیت در زمینه همکاری های بین المللی و روابط با کشورهای در حال توسعه 

 

 

 

 

CoCom1

رئیس کمیسیون

Edward Schmeltz

 

CoCom2

رئیس کمیسیون

Akula Rao 


تعداد بازدید : ۱,۳۴۳