کمیسیون ناوبری تفریحی (RecCom)

RecCom

 

فعالیت در زمینه های مربوط به ناوبری تفریحی، گردشگری و ورزشی به منظور توسعه امکانات ناوبری تفریحی، برنامه ریزی و مدیریت زیرساخت های ناوبری تفریحی و ادغام آن ها در اسکله ها 

 

 

 

RecCom1

رئیس کمیسیون

Esteban Biondi 

تعداد بازدید : ۱,۹۷۲