کمیسیون محیط زیست (EnviCom)

EnviCom

 

فعالیت در زمینه مسائل گسترده و حائز اهمیت زیست محیطی و توسعه پایدار وابسته به ناوبری فعالیت و تهیه راهنماهای زیست محیطی در زمینه زیرساخت های حمل و نقل آبی

 

معرفی کمیسیون محیط زیست

  

 

EnviCom1

رئیس کمیسیون

 Todd Bridges 

 

 

جایزه کار با طبیعت

 

PIANC Working with Nature

 


تعداد بازدید : ۱,۴۴۱