کمیسیون محیط زیست (EnviCom)

EnviCom

 

فعالیت در زمینه مسائل گسترده و حائز اهمیت زیست محیطی و توسعه پایدار وابسته به ناوبری فعالیت و تهیه راهنماهای زیست محیطی در زمینه زیرساخت های حمل و نقل آبی

 

 

 

EnviCom1

رئیس کمیسیون

Todd Bridges 

 

 

 

 

تعداد بازدید : ۹۱۴