کمیسیون ناوبری دریایی (MarCom)

MarCom

 

      

فعالیت در زمینه در زمینه آبراه ها و بنادر دریایی و هم چنین مسائل مربوط به کانال های ناوبری دریایی و مشارکت و همکاری با سازمان های بین المللی دیگر مانند IMO، IAPH، IAHR و ...

 

 

 

MarCom 1

رئیس کمیسیون

Egbert van der Wal 

 

 

MarCom2

 

نایب رئیس کمیسیون

Babak Banijamali


 

 

 

 

 

 

 

تعداد بازدید : ۱,۸۶۷