دریا درخش

نام شرکت  دریا درخش
نام مدیر عامل  شهره گل نراقی 
شماره تلفن   8887698
8887697
شماره فاکس 8787786.00
آدرس پستی
دفتر مرکز
تهران خ گاندی خیابان 17 شماره 19 
آدرس الکترونکی seaglory@seagloryiran.com
شعبه بندر عباس بندرعباس میدان یادبود ساختمان یادبود ط3 پلاک 8
تلفن و فاکس 2232962.00
۳۰ دی ۱۳۸۸ ۰۰:۰۰
تعداد بازدید : ۷,۶۰۶