کمیسیون و کارگروه های پیانک

این انجمن دارای 8 کمیسیون متشکل از بهترین متخصصان بین المللی در زمینه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به زیرساخت های ترابری دریایی می باشد.
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ ۱۰:۳۲
تعداد بازدید : ۵۶