جایزه (De Paepe Willems 2020) و فراخوان ارسال مقالات

جایزه (De Paepe Willems 2020) و فراخوان ارسال مقالات
فراخوان ارسال مقالات جایزه (De Paepe Willems 2020)

جایزه  (De Paepe Willems)، سالانه به مقالات برجسته فنی تهیه شده در یکی از بخش های مرتبط با حمل و نقل آبی شامل: سیاست گذاری، مدیریت، طراحی، اقتصاد، یکپارچگی با سایر مدهای حمل و نقل، فن آوری، ایمنی، مشارکت عمومی و محیط زیست تعلق می گیرد. همه متخصصین جوان عضو انجمن می توانند با ارسال مقالات تخصصی خود در این رویداد شرکت نمایند. جوایز ارزنده ای به مقالات برگزیده تعلق خواهد گرفت که به شرح زیر می باشد:

نفر اول:

-        مبلغ 4000 یورو

-        سه سال عضویت رایگان در انجمن پیانک

-        ارائه مقاله در مجمع عمومی سالیانه انجمن پیانک (AGA)

-        شرکت در مجمع عمومی سالیانه انجمن به صورت رایگان (شامل هزینه 3 شب اقامت هتل و هزینه بلیط هواپیما در کلاس اکونومی)

نفر دوم:

-          مبلغ 2000 یورو

-        یک سال عضویت رایگان در انجمن پیانک

نفر سوم:

-        مبلغ 1000 یورو

-        یک سال عضویت رایگان در انجمن پیانک

* در صورتی که مقاله دارای چند نویسنده باشد؛ تمامی موارد ذکر شده به نویسنده اصلی مقاله اهدا می شود.

بدینوسیله به اطلاع اعضای متخصصین جوان پیانک می‌رساند، مهلت پایانی جهت ارسال چکیده مقالات برای دریافت جایزه(PIANC DPWA)   در سال 2020، ۹ شهریور ۱۳۹8(۳۱ اوت ۲۰۱9) و آخرین مهلت جهت  ارسال اصل مقالات، ۸ مهر ۱۳۹8(۳۰ سپتامبر ۲۰۱9) می‌باشد. چکیده و اصل مقالات باید برای دفتر مرکزی انجمن (sabine.vandevelde@pianc.org ) ارسال گردد.  بدیهی است ارسال یک مورد رونوشت از تمامی مکاتبات به دبیرخانه ملی پیانک ایران ضروری می باشد.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی انجمن مراجعه نمایند.

تعداد بازدید : ۹۰۲