انتخاب نماینده ایران به سمت نایب رئیسی کمیسیون مهندسی دریایی انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی (PIANC)

انتخاب نماینده ایران به سمت نایب رئیسی کمیسیون مهندسی دریایی انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی (PIANC)
دبیرخانه بخش ملی پیانک ایران از انتخاب دکتر بابک بنی جمالی به عنوان نایب رئیس کمیسیون مهندسی دریایی انجمن پیانک خبر داد.

در مجمع عمومی سالیانه انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی (PIANC)  2019 که در تاریخ  13 الی 17 خردادماه 1398 در شهر کوبه ژاپن برگزار گردید؛ با توجه به فعالیت های شاخص دبیرخانه و نقش موثر نماینده ایران در کمیسیون مهندسی دریایی این انجمن نامزدی دکتر بابک بنی جمالی جهت تصدی کرسی نایب رئیسی این کمیسیون بررسی و ایشان با اکثریت آرا  به سمت نایب رئیس کمیسیون مهندسی دریایی انتخاب گردید.

دکتر بابک بنی جمالی دارای دکترای مهندسی سواحل از کشور دانمارک ، رییس انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران و  از چهره های شناخته شده  این رشته می باشد که نقش موثری در تاسیس دبیرخانه بخش ملی ایران داشته اند.  

  انجمن جهانی زیر ساخت های حمل و نقل آبی (PIANC)  یک انجمن تخصصی غیر سیاسی و غیر انتفاعی می باشد که به عنوان قدیمی ترین انجمن دریایی در سال ۱۸۸۵ در کشور بلژیک تأسیس گردیده است و با بیش از 2500 عضو حقیقی، حقوقی و واجد شرایط در 65 کشور ، مرجعیت علمی و ترویج علوم حمل و نقل آبی از طریق تهیه گزارشات تخصصی در سطح آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی را دستور کار خود قرارداده و مهم ترین اهداف آن، ارتقای دانش علمی و فنی در زمینه زیرساخت های حمل و نقل آبی می باشد.

دبیرخانه بخش ملی پیانک ایران ضمن تبریک به آقای دکتربنی جمالی و جامعه متخصصین دریایی کشور، اعلام نمود کسب کرسی های بین المللی از سوی نمایندگان فرصت مغتنمی جهت ارایه دستاوردهای ملی و ارتقاء جایگاه ایران در مجامع تخصصی بین المللی خواهد بود.

 

شایان ذکر است گروه متخصصین جوان بخش ملی پیانک ایران به واسطه فعالیت های گسترده در عرصه های ملی و بین المللی بعنوان نامزد برترین گروه متخصصین جوان انجمن پیانک در سال 2018 انتخاب گردید.

در همین راستا بخش قابل توجهی از کتاب سال 2018 انجمن پیانک به فعالیت های بخش ملی پیانک ایران و برگزاری همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS2018) اختصاص یافته است.

تعداد بازدید : ۱,۰۸۸