امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین بخش ملی پیانک ایران و انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران

امضای تفاهم نامه  همکاری فیمابین بخش ملی پیانک ایران و انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران
به منظور گسترش زمینه های همکاری های علمی و اجرایی، تفاهم نامه همکاری بین بخش ملی پیانک ایران و انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران منعقد شد.

 در راستای تبادل تجربیات و افزایش همکاری های علمی و اجرایی، تفاهم نامه دو جانبه ای بین بخش ملی پیانک ایران و انجمن هیدروگرافی و آبنگاری ایران با هدف ارتقای کیفی تحقیقات علمی و ایجاد بسترهای لازم در جهت تقویت و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و در نهایت ارتقای دانش در زمینه های آبنگاری و هیدروگرافی، جزر و مد، مهندسی لایروبی و نقش آن در  مهندسی و مدیریت سواحل کشور می­ باشد.

تعداد بازدید : ۱,۳۸۴