برگزاری چهارمین بازدید تخصصی بخش ملی پیانک ایران از سامانه شبیه ساز آموزش دریانوردی

برگزاری چهارمین بازدید تخصصی بخش ملی پیانک ایران از سامانه شبیه ساز آموزش دریانوردی
دبیرخانه بخش ملی پیانک ایران از برگزاری بازدید از سامانه شبیه ساز مانور با کشتی و پل فرماندهی در تاریخ 27 آبان ماه سال جاری خبر داد.

دبیرخانه بخش ملی پیانک ایران در راستای ارتقای علمی و دانش کاربردی اعضا، اقدام به برگزاری بازدید سامانه شبیه ساز مانور با کشتی و پل فرماندهی با حضور اعضای دانشجویی و اعضای حقوقی پیانک ایران نمود که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.

گفتنی است سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بخش دریایی کشور برای استفاده هر چه موثر تر دریانوردان کشور  درامتحانات شایستگی و آموزش راهنمایان و افسران کشتی و همچنین تحقیق در بخش های  مختلف از جمله باز سازی صحنه های سوانح دریایی، جستجو و نجات دریایی، طراحی ساخت اسکله ها و شناورهای سطحی و ساحلی  از  سامانه های  شبیه ساز مختلف و مجزایی  استفاده می کند.

دبیرخانه پیانک ایران، هدف از برگزاری این بازدید را ایجاد ارتباط و تعامل هر چه بیشتر اعضای متخصصین جوان با مباحث عملیاتی دریایی و ارتقای جایگاه بخش ملی انجمن پیانک ایران برشمرد و از برنامه های آتی این دبیرخانه جهت برگزاری بازدیدهای مشابه خبر داد.

تعداد بازدید : ۸۷۲