/ اعضای بخش ملی ایران

اعضای بخش ملی پیانک ایران

 

  1

محمدرضا  الهیار

رئیس کمیسیون همکاری بین الملل

سازمان بنادر و دریانوردی

2

حمید خلیلی واوسری

نماینده اول کشور در انجمن

سازمان بنادر و دریانوردی

3

محمدحسین نعمتی

مسئول دبیرخانه و نماینده کشور در کمیسیون همکاری بین الملل  

سازمان بنادر و دریانوردی

4

افشان خالقی

دبیر بخش ملی

سازمان بنادر و دریانوردی

5

بابک بنی جمالی

نماینده کشور در کمیسیون مهندسی دریایی 

شرکت مهندسین مشاور دریابندر

6

ناصر حاجی زاده ذاکر

نماینده کشور در کمیسیون محیط زیست  

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

7

رضا سهرابی

نماینده کشور کمیسیون متخصصین جوان  

سازمان بنادر و دریانوردی

8

علیرضا شفیعی فر

نماینده دوم در کمیسیون متخصصین

شرکت هندسه پارس

9

سحر مختاری

نماینده کشور درکمیسیون ارتقا

سازمان بنادر و دریانوردی

10

رضا سفاری

نماینده کشور در کمیسیون ناوبری رودخانه‌ای

سازمان بنادر و دریانوردی

11

مهدی کامیاب رودسری

نماینده کشور در کمیسیون ناوبری تفریحی

سازمان بنادر و دریانوردی

12

مهرداد شکوه عبدی

عضویت حقوقی

شرکت هندسه پارس

13

مجید جندقی علایی

عضویت حقوقی

شرک پویا طرح پارس

14

سامی ستایش

عضویت حقوقی

شرکت سکو

15

ناصر فلاحی

عضویت حقوقی

شرکت اوج پژوهش صنعت

16

علی پاک نژاد

عضویت حقوقی

            شرکت طرح نو اندیشان

17

نادر عربشاهی

عضویت حقوقی

شرکت طرح اندیشان

18

مسعود زرین قلم

عضویت حقوقی

شرکت سازه پردازی ایران

19

احسان زرین فر

عضویت حقوقی

شرکت دریانقشه

20

محمد حسینی بندرآبادی

عضویت حقوقی

شرکت دریانگار پارس

21

عبدالحسین معزی نجف آبادی

عضویت حقوقی

شرکت دریا ترسیم

22

رسول قنبری ممان

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

23

محمد باقری

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

24

منیر حقیقت

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

25

زهره حاجی سلیمی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

26

نبی اله ضیایی

عضویت حقیقی

فیزیک دریا

27

احمد قاسمی

عضویت حقیقی

کارشناس ارشد سازه های دریایی

28

ایمان حسینی سیانکی

عضویت حقیقی

شرکت تجهیز صنعت سبز پاسارگاد

29

زهرا غلامی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

30

امیرحامد الویری

عضویت حقیقی

شرکت دریابندر

31

سعید انصاری

عضویت حقیقی

شرکت دریابندر

32

محمد هادی بهمن پور

عضویت حقیقی

شرکت دریابندر

33

سیده سلماز دشتی

عضویت حقیقی

دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

34

سیده معصومه صداقی

عضویت حقیقی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

35

مجتبی حسینی چاووشی

عضویت حقیقی

شرکت دریابندر

36

کیارش رحیمی

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی

37

سید مهدی حسینی

عضویت دانشجویی

دانشگاه قم

38

احسان شاد

عضویت دانشجویی

دانشگاه قم

39

حاتم رامش

عضویت دانشجویی

دانشگاه تهران

40

عاطفه افشون

عضویت حقیقی

سازمان بنادر و دریانوردی