/ پیانک ایران / تاریخچه

تاریخچه

 

PIANC IRAN logo

 

سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 2010 به عنوان اولین و تنها عضو واجد شرایط در خاورمیانه به طور رسمی فعالیت خود را در انجمن جهانی زیرساخت های حمل و نقل آبی آغاز نموده است و  با هدف ارتقای سطح علمی و فنی در عرصه های مرتبط با موضوعات انجمن و تبادل دانش و تجربیات متخصصان داخلی و بین المللی، یکی از بهترین بخش های ملی انجمن به شمار می رود. کلیه امور مربوط به انجمن در دبیرخانه بخش ملی پیانک ایران واقع در سازمان بنادر و دریانوردی انجام می گیرد. 

عضویت جمهوری اسلامی ایران در انجمن پیانک توسط مجلس شورای اسلامی نیز به شماره مصوبه 110/30616 در تاریخ 1391/06/06 به تصویب رسیده است.