دومین بازدید متخصصین جوان بخش ملی پیانک ایران- چابهار

با توجه به پایان فاز ششم پروژه ملی پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران در مکران (Makoran)، هماهنگی لازم جهت بازدید تخصصی متخصصین جوان بخش ملی انجمن پیانک و حضور جلسات ارائه توضیحات پروژه در چابهار، استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرفت.

 دبیرخانه پیانک ایران با هدف تعامل هر چه بیشتر با متخصصین دریایی بالاخص دانشجویان اعلام داشته و تاکید نمود که این امر زمینه­ ساز ارتقاء جایگاه بخش ملی انجمن پیانک ایران خواهد بود. شایان ذکر است مقدمات برگزاری حداقل چهار بازدید در سال در کشور نیز فراهم شده است.

 در این بازدید ضمن معرفی پروژه پایش و شبیه­ سازی سواحل کشور،‌ به بخش های مختلف این پروژه اشاره گردید. ضمنا با توجه به حضور استاندار محترم سیستان و بلوچستان در جلسه کمیته ساماندهی سواحل، به برخی مسائل و چالش های موجود در استان توسط تمامی ارگان ها و سازمان های ذیربط اشاره و راهکارهای مربوطه نیز ارائه گردید. 

 

چابهار